Процедури

Процедура № 3804 на ДГС Тича

Процедура № 3804 на ДГС Тича от 21.01.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 21.01.2020
Втора дата
Начална цена 40,100.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № 2004
Дървесен вид бб
Едра 40 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 260 куб.м.
За огрев 340 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 640 куб.м.