Процедури

Процедура № 3764 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 02.01.2020
Втора дата
Начална цена 35,150.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 1924
Дървесен вид бб
Едра 90 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 240 куб.м.
За огрев 160 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 520 куб.м.