Процедури

Процедура № 3702 на ДГС Тича

Процедура № 3702 на ДГС Тича от 18.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 18.12.2019
Втора дата
Начална цена 125,659.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 578 куб.м.
Средна 93 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
Технологична 1960 куб.м.
За огрев 1865 куб.м.
ОЗМ 252 куб.м.
Всичко 4786 куб.м.