Процедури

Процедура № 3090 на ДГС Тича

Процедура № 3090 на ДГС Тича от 20.06.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 20.06.2019
Втора дата
Начална цена 26,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предмет „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Тича, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.