Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01719 ДГС Айтос 06.10.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2112-02 Таен 3474.52 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение 2112-02 -дърв.от склад.rar
EТ01722 ДЛС Мазалат 05.10.2021 13:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2150 Таен 31713.00 лв.
Документи: 2150 обявяване.rar
EТ01721 ДЛС Мазалат 05.10.2021 13:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2148 Таен 81072.00 лв.
Документи: 2148 обявяване.rar
EТ01723 ДГС Стара Загора 05.10.2021 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215131 Таен 4477.00 лв.
Документи: 1. Док ЕТТЕЦП 215131.rar
EТ01720 ДГС Стара Загора 05.10.2021 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215109 Таен 21662.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215109.rar
EТ01718 ДГС Карнобат 01.10.2021 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12120 Таен 54016.00 лв.
Документи: Документация за обект № 12120 за местни преработватели.rar
EТ01717 ДЛС Несебър 30.09.2021 13:00 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2111--2 Таен 24288.00 лв.
Документи: opis2111-2 elektronen.xls Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx Заповед търг 2111-2.docx Условия2111-2.docx
EТ01715 ДГС Карнобат 30.09.2021 11:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12118 Таен 34785.00 лв.
Документи: Документация за обект № 12118 за местни преработватели.rar
EТ01716 ДЛС Несебър 30.09.2021 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2104-2 Таен 5683.62 лв.
Документи: opis2104-2 elektronen.xls Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx Заповед търг 2104-2.docx Условия 2104-2.docx
EТ01713 ДГС Карнобат 30.09.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12119 Таен 57361.00 лв.
Документи: Документация за обект № 12119 за местни преработватели.rar
EТ01714 ДГС Малко Търново 30.09.2021 09:30 ТП ДГС Малко Търново / Обект №: 2120-2 Таен 39331.00 лв.
Документи: Документация ел. търг.7z
EТ01712 ДЛС Несебър 29.09.2021 09:00 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2101-4.2109-2 Таен 16506.10 лв.
Документи: Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Ценово Предложение.docx Проекто-договор.docx Заявление.docx opis2101-4;2109-2 elektronen.xls Условия 2101-4, 2109-2.docx Заповед търг 2101-4, 2109-2.docx
EТ01711 ДГС Айтос 27.09.2021 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2124-03 Явен 15470.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 2124-03-от склад.rar
EТ01707 ДГС Котел 27.09.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 56 Таен 28020.00 лв.
Документи: 67 ЕТ01707 на корен-27.09.2021- об. 56.rar
EТ01710 ДГС Мъглиж 27.09.2021 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213145 Таен 26949.00 лв.
Документи: 213145 обявяване.7z
EТ01706 ДГС Котел 27.09.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 55 Таен 29850.00 лв.
Документи: 66 ЕТ01706 на корен-27.09.2021- об. 55.rar
EТ01709 ДГС Мъглиж 27.09.2021 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213144 Таен 4072.00 лв.
Документи: 213144 Обявяване.7z
EТ01708 ДЛС Несебър 24.09.2021 11:00 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2104-1 Таен 13350.46 лв.
Документи: дърва-ЕТ 2104-1.rar
EТ01705 ДГС Звездец 24.09.2021 10:00 ТП ДГС Звездец / Обект №: №2113-7 Таен 12057.90 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01704 ДГС Бургас 21.09.2021 10:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2105-5 Явен 15609.24 лв.
Документи: ел. търг 2105-5.rar