Документи

потокол от търг с евно наддаване
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
протокол от открит конкурс за добив на дървесина
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ. 8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП ДГС ТИЧА ЗА 2018Г.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Тича
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Тича
указанея за провеждане процедурите за ползв. на дървесина от първа тр. сесия 2017 г- стр.2
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Тича
Указания за провеждане на поцедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Тича
заповедрд-10-164/11,08,2016
Файл
Добавен
11.08.2016 / ДГС Тича