ДГС Тича

Контакти :

с.ТИЧА Общ.Котел
тел.код. 04584
тел. 2337
факс: 2234;
e-mail:
dgsticha@uidp-sliven.com


Последни обявления

ДОКУМЕНТАЦИЯЗА ТЪРГ СЯВНО НАДДАВАНЕЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪВЕСИНА НА КОРЕН ОБ 16010,16011,16012 НА 28,06,2016 В ТЯРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА

Дата на публикуване на обявата: 17-06-2016

СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА

Документация за участие    |    

ЗАПОВЕД №ПО-05-114 ЗА КЛАСИРАНЕ -ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ 1609А НА ТЕРИТОРИЯТА ТП ДГС ТИЧА

Дата на публикуване на обявата: 14-06-2016

СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА

Документация за участие    |    

заповед ПО-05-113 ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА СЕЦ И ЗВОЗ ОБЕКТ1609 В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА

Дата на публикуване на обявата: 14-06-2016

СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА

Документация за участие    |